CO je projekt LEGIE: Sibiřský příběh

Projekt LEGIE: Sibiřský příběh vznikl v našich hlavách koncem roku 2013, kdy jsme přemýšleli nad tématem, které bychom mohli zpracovat a v netradiční formě představit veřejnosti. Chtěli jsme, aby se jednalo o silné historické téma, které je ovšem stále aktuální a má co říct.

Jsme součástí projektu LEGIE 100, koordinovaného Československou obcí legionářskou, která je zároveň odborným garantem projektu LEGIE: Sibiřský příběh.

KDO projekt podpořil?

Organizace
Za podporu děkujeme Nadačnímu fondu rodiny Orlických (http://www.nfro.cz/) a Československé obci legionářské (csol.cz).
Projekt grantem v rámci programu Rozvoj vojenských tradic podpořilo také Ministerstvo obrany.

Jednotlivci
Za podporu děkujeme Petru Wittmayerovi a Jakubovi Weberschinkemu.

KDO jsme

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her je nezisková organizace tvořená nadšenými lidmi s dlouholetými zkušenostmi z oblasti pedagogiky, zážitkových projektů a občanského vzdělávání. Naším cílem je ukázat, že zážitková pedagogika má více podob než jsou bojovky a letní tábory. Chceme otevírat a zpracovávat složitá témata co pokud možno nejpřístupnějším způsobem a prošlapávat nové cesty pro netradiční a neformální způsoby vzdělávání..

JAK se můžete zapojit

Tak jako většina neziskových organizaci i my potřebujeme především nadšené dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit do realizace jednotlivých projektů, a finanční a jiné prostředky, které nám umožňují realizaci projektů.

Finanční dary nám můžete posílat na účet 2300500209/2010. Můžete nám poslat jednorázový příspěvek nebo nastavit trvalý příkaz. Podle dohody Vám vystavíme potvrzení o převzetí daru pro daňové účely. Peníze využijeme na tvorbu rekvizit, šití uniforem a přípravu digitálních učebních materiálů.
V rámci projektu LEGIE navíc oceníme i pokud nám buď zapůjčíte nebo věnujete dobové rekvizity, oblečení, uniformy nebo nám třeba i jenom zpřístupníte historické dokumenty, dopisy a podobné autentické zdroje, které vyprávějí legionářské příběhy.

V rámci projektu LEGIE navíc oceníme i pokud nám věnujete dobové (či jen dobově vypadající) rekvizity, oblečení, uniformy, kožichy nebo nám třeba jen zpřístupníte historické dokumenty, dopisy a podobné autentické zdroje, které vyprávějí legionářské příběhy.

Hledáme následující dobrovolníky:
Fundraisera/ku
Fundraiser je ostříž, který sleduje všechno možnosti financování projektů, ať už se jedná o grantové výzvy, individuální dárcovství, sponzoring. Jeho úkolem je komunikovat a vyhledávat příležitosti, prezentovat projekt a získávat na něj finance, také bude připravovat projektové dokumentace pro účely grantových soutěží a sestavovat nabídku pro sponzory.HARMONOGRAM

 • 22. 6. 2023:
 • Začátek registrací
 • 6. 7. 2023:
 • Konec prvního intervalu registrací
 • 18 .1. - 21. 1. 2024:
 • mezinárodní běh
 • 25. 1. - 28. 1. 2024:
 • mezinárodní běh
 • 8. 2. - 11. 2. 2024:
 • český běh
 • 15. 2. - 18. 2. 2024:
 • český běh