Hra

Legie: Sibiřský příběh se vyrovnávají s tématem občanské války a významu pojmů jako hrdinství, domov a člověk v době vymknuté z kloubů. Armáda vznikajícího demokratického státu složená z dobrovolníků se snaží dostat ze Sibiře domů a čeká je řada problémů a těžkých voleb.

Hra se odehrává v době Vánoc roku 1918, kdy válka v Evropě již skončila. Mezi postavami ztvárněnými hráči se neobjevují žádné skutečné osoby.

Popis hry

Legie: Sibiřský příběh je hra, která v sobě spojuje jak hraní rolí postav v krizových situacích, tak samotný přechod určitého úseku terénu a nevyhnutelnou bojovou akci. Chceme vyprávět příběh obyčejných lidí v mezní situaci. Chceme vám dát pocit, že jste tam byli. Chceme silné emoce, velké konflikty a citlivé vztahy. Neděláme dokonalou vojenskou ani historickou simulaci: obojí jsou jenom rekvizity k vyprávění vašeho příběhu.

Samotný přechod území pak bude fungovat jako spíše atmosférický doplněk, i když hra díky němu vyžaduje určitou základní fyzickou kondici. Hra tedy bohužel není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí. V průběhu celé hry se ujde přibližně 27 kilometrů. Hra různých postav je různě fyzicky náročná, v registračním dotazníku bude možnost zvolit si náročnost hry. Vojáky tak čeká boj a střelba, sestry Červeného kříže budou zachraňovat raněné pod palbou, trén už tolik náročných věcí nečeká - nebudou mít ale méně zajímavou hru.

Při tvorbě hry jsme činili jisté ústupky proti historii: hra tak není přesnou rekonstrukcí, jak se co stalo, mnohem víc se snaží být koláží příběhů, osudů a situací, která může lépe téma postihnout. Kostýmy a rekvizity nejsou autentické, historickým se pouze podobají.

Pro hru také není potřeba složitě studovat historické reálie – vše potřebné se dozvíte včas před hrou!

Příběh

První světová válka změnila staré pořádky a nahradila je novými. Idea československého státu získala mezi dohodovými silami popularitu a za Československo jako samostatný stát nezávislý na habsburské nadvládě bojovali deseti tisíce dobrovolníků, velká část z nich na východní frontě jako součást carské armády.

Carské Rusko se ale zhroutilo a upadlo do občanské války, která trvala ještě dlouho po skončení války v Evropě. Českoslovenští dobrovolníci se v ní byli nuceni postavit proti Rudým, komunistům a účelově se spojit s Bílými, neurčitým spojenectvím monarchistů, autokratů, diktátorů a demokratů.

Naše hra začíná, když se jeden z ešalonů Československé legie se chystá vyjet na další část své cesty. Něco se ale zásadně pokazí, dojde k nečekanému útoku a vlak odjíždí. O pár minut později se zformuje skupina přeživších tvořená ze zbytků několika jednotek včetně trénu, Červeného kříže a zajatců.

A zde začíná cesta našich hrdinů, na jejímž konci bude snad setkání se zbytkem československého vojska. Čeká je cesta zemí bez pravidel, zemí, kde zuří občanská válka a kde včerejší spojenectví nic neznamenají. Kam je tato cesta zavede? Jak skončí jejich příběh? To bude záležet i na vás!

Věříme, že i když se hra zaměřuje na příběh Čechoslováků a občanské války, dokáže říct hodně i o mnohem obecnějších tématech své doby. O ideologiích, válce a lidech.HARMONOGRAM

 • 22. 6. 2023:
 • Začátek registrací
 • 6. 7. 2023:
 • Konec prvního intervalu registrací
 • 18 .1. - 21. 1. 2024:
 • mezinárodní běh
 • 25. 1. - 28. 1. 2024:
 • mezinárodní běh
 • 8. 2. - 11. 2. 2024:
 • český běh
 • 15. 2. - 18. 2. 2024:
 • český běh