CO je projekt LEGIE: Sibiřský příběh

Projekt LEGIE: Sibiřský příběh vznikl v našich hlavách koncem roku 2013, kdy jsme přemýšleli nad tématem, které bychom mohli zpracovat a v netradiční formě představit veřejnosti. Chtěli jsme, aby se jednalo o silné historické téma, které je ovšem stále aktuální a má co říct.

Jsme součástí projektu LEGIE 100, koordinovaného Československou obcí legionářskou, která je zároveň odborným garantem projektu LEGIE: Sibiřský příběh.

Legie: Sibiřský příběh - kniha

Chceme dělat knihu o Legiích. Proč? Protože si myslíme, že si zaslouží dokumentaci a může z toho vzniknout hodně hezká věc.

Co to má být?

Má to být knížka, která se věnuje obsahu hry. Máme nějaké koncepty jak to dělat (třeba spoustu pohledů různých hráčů různých postav), ale vzhledem k množství hráčů je to dost redakční výzva jak to udělat hezký a smysluplný.

Co to nemá být?

Design dokument, přehled materiálů ke hře a podobně. To pro nás není v téhle podobě zajímavé. Vnitřní metodiky, jak hru uvádět, si postupně vytváříme hlavně pro sebe, designové články, jak je hra stavěná, budeme dál postupně upouštět.

Proč vám to píšeme?

Sháníme pár dobrovolníků, kteří řeknou "Chci na tom dělat!". A bude to vypadat smysluplně, pevně a dáme dohromady společně s nimi super koncept, který bude radost naplnit vašimi příspěvky, pohledy, fotkami a tak dále.

Koho sháníme?

Sháníme grafiky. Sháníme sazeče. Sháníme redaktora. Sháníme korektora.

Jak se přihlásit?

Pošlete nám ukázku svojí práce, v případě redaktora koncept, jak byste knihu stavěli (klidně rozpracovaný poměrně do detailů). My se budeme na došlé věci měsíc koukat, přemýšlet, co s tím, a pak dáme dohromady tým.

Pokud se nám podaří tým složit, tak někdy během července začneme sbírat materiál. Pokud se nám tým složit nepodaří, dáme projekt spát a za pár let to třeba zkusíme znova.

Budou z toho peníze?

Ne. Chceme e-book, možná pár kusů vytisknout do vitríny. Kdyby to náhodou vygenerovalo nějaký malý zisk (např. pokud nám nějaký nadšenec samovolně pošle na tvorbu peníze), vložíme ho do provozu Legií a dalších našich projektů.

KDO projekt podpořil?

Organizace
Za podporu děkujeme Nadačnímu fondu rodiny Orlických (http://www.nfro.cz/) a Československé obci legionářské (csol.cz).
Projekt grantem v rámci programu Rozvoj vojenských tradic podpořilo také Ministerstvo obrany.

Jednotlivci
Za podporu děkujeme Petru Wittmayerovi a Jakubovi Weberschinkemu.

KDO jsme

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her je nezisková organizace tvořená nadšenými lidmi s dlouholetými zkušenostmi z oblasti pedagogiky, zážitkových projektů a občanského vzdělávání. Naším cílem je ukázat, že zážitková pedagogika má více podob než jsou bojovky a letní tábory. Chceme otevírat a zpracovávat složitá témata co pokud možno nejpřístupnějším způsobem a prošlapávat nové cesty pro netradiční a neformální způsoby vzdělávání.

JAK se můžete zapojit

Tak jako většina neziskových organizaci i my potřebujeme především nadšené dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit do realizace jednotlivých projektů, a finanční a jiné prostředky, které nám umožňují realizaci projektů.

Finanční dary nám můžete posílat na účet 2300500209/2010. Můžete nám poslat jednorázový příspěvek nebo nastavit trvalý příkaz. Podle dohody Vám vystavíme potvrzení o převzetí daru pro daňové účely. Peníze využijeme na tvorbu rekvizit, šití uniforem a přípravu digitálních učebních materiálů.
V rámci projektu LEGIE navíc oceníme i pokud nám buď zapůjčíte nebo věnujete dobové rekvizity, oblečení, uniformy nebo nám třeba i jenom zpřístupníte historické dokumenty, dopisy a podobné autentické zdroje, které vyprávějí legionářské příběhy.

V rámci projektu LEGIE navíc oceníme i pokud nám buď zapůjčíte nebo věnujete dobové rekvizity, oblečení, uniformy nebo nám třeba i jenom zpřístupníte historické dokumenty, dopisy a podobné autentické zdroje, které vyprávějí legionářské příběhy.

Hledáme následující dobrovolníky:
Fundraisera/ku
Fundraiser je ostříž, který sleduje všechno možnosti financování projektů, ať už se jedná o grantové výzvy, individuální dárcovství, sponzoring. Jeho úkolem je komunikovat a vyhledávat příležitosti, prezentovat projekt a získávat na něj finance, také bude připravovat projektové dokumentace pro účely grantových soutěží a sestavovat nabídku pro sponzory.HARMONOGRAM

 • 20.6. 2018:
 • Začátek registrací
 • 4.7. 2018:
 • Konec prvního intervalu registrací
 • 29.11.-2.12. 2018:
 • Český mrazivý běh (náhradní 15.)
 • 6.-9.12. 2018:
 • Český běh pro mladé
 • 17.-20.1. 2019:
 • Mezinárodní běžný běh
 • 24.-27.1. 2019:
 • Mezinárodní mrazivý běh